Dom > Новости > Sadržaj
Vr Vision Correction
- Mar 05, 2019 -

James Blaha, rođen sa strabizmom, otkrio je da ovo poboljšava svoju ambliopiju kada je iskusio kacigu Oculus Rift. On je povratio 80% stereo vizije kroz dvije godine praktičnih eksperimenata. Kasnije je osnovao See Vididly i razvio softver nazvan Vivid Vision kako bi osigurao VR vidni tretman za pacijente sa strabizmom ili ambliopijom.

VR korekcija vida

U nekim malim ispitivanjima, 9 od 15 ispitivanja je poboljšalo viziju sa softverom Vivid Vision. Tradicionalni metod lečenja ambliopije je pokrivanje očiju boljim vidom kako bi se ostvarila ambliopija, ali ova terapija je često usmerena na decu mlađu od sedam godina, a lečenje VR se nada da će postati novi način lečenja ambliopije kod odraslih.


Related Products