Dom > Новости > Sadržaj
Vr Liječenje mentalnih bolesti
- Feb 28, 2019 -

Pored toga što su donijeli super-stimulirajuće iskustvo užasnog igranja, neki psiholozi su počeli da crpe inspiraciju od njih, zauzvrat koristeći VR tehnologiju za liječenje mentalnih bolesti. Često čujete sve vrste čudnih simptoma, strah od visine, anksioznost, fobiju, i ti ljudi uvek imaju bol koji se ne može reći drugima.


Psiholog Fernando Tanogor, rođen u Argentini, razvio je softversku platformu Fobos za liječenje različitih simptoma straha. Na primer, fobija pauka, koja izaziva pacijenta da prevaziđe strah simulacijom scenarija koji je izazvan simptomima, sličan je posttraumatskom stresnom poremećaju, ali po nižoj ceni.


Related Products