Dom > Новости > Sadržaj
119 Fire Day |
- Jan 20, 2019 -

Jedinstveno uranjanje VR-a se ne koristi samo u zabavi, već se sada široko koristi u drugim oblastima, kao što su medicina, vojska, obrazovanje itd. - kada se VR susretne sa vatrom, kakva kolizija će se dogoditi između dva. VR tehnologija se široko koristi u oblasti obuke vatrogasaca, omogućavajući vatrogascima da potisnu vatrogasne kamione kako bi izvršili operacije na licu mjesta. Kao što svi znamo, vatrogasci i stričevi često plivaju u opasnim požarima, a vatrogasna kola kao specijalno vozilo su veoma važna oprema za vatrogasce u procesu gašenja požara, igrajući veoma važnu ulogu u procesu gašenja požara. Poslednjih godina, kako se veličina grada proširila, požarne nesreće su se intenzivirale i sve je važnije rasporediti više vatrogasnih vozila i obučiti više kvalifikovanih operatera vatrogasnih vozila.

Stoga je profesionalna obuka vatrogasaca veoma važna. Kako dobiti vatrogasce da dobiju sveobuhvatniju obuku za rad vatrogasnih vozila u miru, postala je važna mjera za osiguranje efikasne zaštite od požara.


Related Products